Piegādes nosacījumi

1. Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.kafijattev.lv īpašnieku Sertifikācijas centrs  reģ. Nr. 40103527277, juridiskā adrese Stārķu iela 2A, LV-1084, Rīga, Latvija, tālrunis +371 67885160, e-pasts: info@kafijatev.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju, kas veic pirkumu interneta veikalā www.kafijatev.lv.

2. Līguma priekšmets.

2.1 Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.kafijatev.lv.

2.2 Šis līgums nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, un noteikumus attiecībā uz preces apmaksu un piegādi.

2.3 Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis pilnīgu izrakstītā rēķina apmaksu.

3. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

4. Pircējs pasūta Preces aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.kafijatev.lv.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt pilnīgu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.

5. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

6. Minimālā pasūtījuma summa ir 1 (viens) eiro.

7. Pārdevējs veic Produktu piegādi Pircēja norādītajā adresē bezmaksas, kā arī bezmaksas pasūtījumu saņemšana veikalā Lubānas ielā 150b, Rīga.

8. Katru pasūtījumu Pārdevējs apstiprina, nosūtot attiecīgu apstiprinājuma e-pastu Pircējam. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Gadījumā, ja nav saņemts automātiskais apstiprinājums par pasūtījumu, tas nozīmē, ka Pircējs nav līdz galam noformējis pasūtījumu, vai tika uzrādīta nekorekta e-pasta adrese, vai automātiskais paziņojums ir nonācis Jūsu e-pasta Mēstuļu („Spam”, “Junk”, u.c.) sadaļā.

9. Izvēloties maksājumu veidu ar bankas pārskaitījumu, apmaksu par precēm Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu tikai tad, kad saņemts e-pasts ar rēķinu no Pārdevēja. Rēķina apmaksas termiņš ir 3 dienas.

10. Pēc rēķina apmaksas Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai vienotos par ērtāko piegādesl aiku. Preču piegādes laiks ir no 1 līdz 3 darba dienām.

11. Ja kādā no pasūtījuma apstrādes posmiem rodas nepieciešamība pasūtījumā veikt korekcijas (piemēram, kāda no precēm nav pieejama vai tiek gaidīta konkrētas preces piegāde no ražotāja), Pārdevējs sazinās ar Pircēju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un informē par izmaiņām.

12. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci,izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas,sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma iesniegšanas brīža atdod Pārdevējam preci tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma. Pircējs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, sūtot e-pastu uz info@kafijatev.lv. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevēja pienākums ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis preci, atmaksāt Pircējam visas viņa par preci veiktās iemaksas.

13. Konfidencialitātes politika

Pārdevējs apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

14. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pircējs apzinās, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šī Līguma noteikumus.