Vispārējie noteikumi

1. KOPĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi ir distances līgums starp SIA Sertifikācijas centrs (turpmāk – Pārdevējs) un interneta veikala www.kafijatev.lv lietotājiem (turpmāk – Pircējs), kurā ir izklāstīti pušu tiesības un pienākumi, pasūtījumu veikšanas kārtība, apmaksas un piegādes iespējas, preču atgriešanas nosacījumi, kā arī citi noteikumi saistīti ar preces iegādāšanu.  

1.2. Noformējot pasūtījumus veikalā www.kafijatev.lv, Pircējs apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem un pirms darījuma veikšanas Pircēja pienākums ir iepazīties ar tiem.   

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus, kā arī mainīt preču cenas, piegādes un apmaksas veidus, publicējot atjaunoto informāciju tīmekļa vietnē www.kafijatev.lv.     

1.4. Tiesības veikt reģistrāciju un pasūtījumu noformēšanu interneta-veikalā www.kafijatev.lv ir sekojošām personām:

1.4.1. pilngadīgajām fiziskām personām, kuru tiesiskā darbība nav ierobežota ar tiesu;

1.4.2. nepilngadīgajām fiziskām personām tikai ar vecāku vai aibildņa piekrīšanu, izņemot gadījumus, kad tiem ir tiesības pašiem izmantot personas ienākumus;

1.4.3. juridiskām personām;

1.4.4. augšminēto personu pilnvarotām personām.

1.5. Piekrītot Noteikumiem Pircējs apstiprina, ka saskaņā ar 1.4. punkā minēto, viņam ir tiesības reģistrēties un veikt pirkumus interneta-veikalā www.kafijatev.lv. 

2. PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju stājas spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

2.2. Pēc līguma noslēgšanas, izvēlēta prece, daudzums, cena, piegādes termiņi un citi noteikumi kļūst par līguma neatņemamo daļu.

2.3. Pirkšanas-pārdošanas līgumi tiek saglabāti www.kafijatev.lv datu bāzē.

3. PREČU CENAS 

3.1. Visas interneta-veikalā atainotas cenas ir eiro un satur pievienotās vērtības nodokli.

3.2. Izmaksas par preču piegādi nav iekļauti preču cenā.

3.3. Kopēja pasūtījuma summa sastāv no visu iegādāto preču kopējas summas un piegādes cenas.

3.4. Pirkuma apmaksa Pircējam jāveic eiro (EUR) saskaņā ir izrakstīto rēķinu.

4. APMAKSAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA

4.1.  Pēc pasūtījuma noformēšanas, Pircējs saņem uz savu norādīto e-pastu elektronisko rēķinu un veic to apmaksu ar bankas parskaitījumu.

4.2.  Pasūtījums tiks gatavots sūtīšanai uzreiz pēc apmaksas saņemšanas. (Pasūtījuma apstrādes paātrināšanai Pārdevējs rekomendē uzreiz pēc apmaksas nosūtīt maksājuma uzdevumu uz  info@kafijatev.lv)

4.3. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt apmaksas veidus.

5. PREČU PIEGĀDES IESPĒJAS

5.1. Interneta veikals www.kafijatev.lv piedāvā sekojošas preču piegādes iespējas:

5.1.1. Saņemt sūtījumu bez maksas kādā no kafijatev.lv veikalā

5.1.2. Saņemt sūtījumu bez maksas pa visu Latviju

6. PREČU MAIŅA UN ATGRIEŠANA

6.1. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atgriezt internetveikalā iegādātās preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža.

6.2. Preces apmaiņa un atgriešana ir iespējama tikai ievērojot sekojošas prasības:

6.2.1. precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu un nelietotām;

6.2.2. precei jābūt oriģinālajā iepakojumā un ar visām etiķetēm. Iepakojumam un etiķetēm jābūt nesabojātiem un tīriem;

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāiesniedz aizpildīta un parakstīta atteikuma veidlapa, nosūtot to elektroniski uz e-pastu: info@kafijatev.lv.

6.4. Pārdevēja pienākums atgriezt par preci samaksāto naudu ne vēlāk kā 5 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas.

6.5. Izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā sedz Pircējs.

6.6. Ja prece tiek atgriezta mūsu veikalā – tā ir bezmaksas. .

6.7. Jautājumu gadījumā rakstiet mums uz info@persc.lv vai zvaniet pa tālr.: +371 67885160.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Noformējot pasūtījumu, Pircējam jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Šie dati ir nepieciešami preces iegādāšanas, apmaksas un piegādes veikšanai. 

7.2. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt reklāmas informācijas un citu paziņojumu (informācija par pasūtījumu, to apmaksu un piegādi) saņemšanai pa e-pastu.

7.3. Pārdevējas garantē, ka Pircēja dati tiks izmantoti tikai preču iegādāšanās un tiešās reklāmas nolūkos.

7.4. Pārdevējs garantē, ka Pircēja personas dati netiks izpausti trešām personām, izņemot piegādes partnerus, kuriem dati ir nepieciešami pasūtījumu apstrādei.

8. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

8.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi un tālruņa numuru, bet Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kuri norādīti interneta veikalā www.kafijatev.lv.

9. ATBILDĪBA

9.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircēja reģistrācijas formā sniegta nepatiesa informācija, Pārdevējs nav atbildīgs par to un no tā izrietošajām sekām, bet ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.

9.2. Interneta veikalā www.kafijatev.lv reģistrēts Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par savām veiktajām darbībām.

9.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, par to ir atbildīgs pats Pircējs.

9.4. Pārdevējs visos iespējamajos konfliktu gadījumos ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām, uzņemoties saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika sniegta tāda iespēja.

9.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse pretējai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

10. MĀRKETINGA AKTIVITĀTES

10.1. Pārdevējam ir tiesības organizēt dažādas mārketinga akcijas, jebkurā laikā mainīt to noteikumus vai atcelt tās.

11. CITI NOSĀCĪJUMI

11.1. Domstarpības, kas radušās starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

12. KLIENTU ATBALSTS

12.1. Klientu atbalsta strādā darba dienās un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 18:00. Klientu tālrunis ir +371 67885160 un e-pasta adrese – info@kafijatev.lv.

13. KONTAKTI UN PĀRDEVĒJA REKVIZĪTI

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS SIA

Stārķu iela 2A, LV-1084, Rīga, Latvija

Reģ. Nr.: 40103527277

PVN reģ. Nr.: LV40103527277